Co mogę zaoferować?

01.

Znajduję czynniki żywieniowe, które pogarszają symptomy choroby poprzez przeprowadzenie szczegółowej diagnostyki i zastosowanie diety eliminacyjnej dopasowanej do potrzeb pacjenta.

02.

Pomagam we wprowadzaniu zmian żywieniowych nakierowanych na redukcję chronicznego stanu zapalnego i wyciszenie układu immunologicznego.

03.

Zlecam odpowiednie badania diagnostyczne w celu rozpoznania dysfunkcji układu pokarmowego, zaburzeń mikroflory jelitowej, alergii pokarmowych i niedoborów żywieniowych.

04.

Planuję spersonalizowane strategie żywieniowe, nakierowane na poprawę kondycji mikroflory jelitowej i zmniejszenie stanu zapalnego jelit.

05.

Wspieram we wprowadzaniu zmian stylu życia w celu poprawy jakości snu, redukcji stresu oraz zwiększenia aktywności fizycznej.

06.

Uczę interpretować objawy choroby jako cenną informację zwrotną, która mówi nam wiele o tym, co dzieje się w naszym ciele.